Het bestuur

Onze vereniging zou niet bestaan zonder ons bestuur. Alle bestuurders zijn werkzaam bij de EHBO-vereniging Leiderdorp als vrijwilliger. Benieuwd wie dit zijn en wat ze doen? Hieronder kun je korte functieomschrijvingen vinden van ons bestuur!

FunctienaamNaamFunctiebeschrijving
VoorzitterDivera KapteijnIs het boegbeeld van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging samen met de secretaris of ander bestuurslid. Bewaakt de gang van zaken in de vereniging, met name de naleving van de statuten en het huishoudelijke reglement.
Bevordert, in samenwerking met de andere bestuursleden, de activiteiten in de vereniging. Volgt de uitvoering van de activiteiten van de vereniging, in overleg met de andere bestuursleden. Leidt de vergaderingen. Maakt beleid op korte en lange termijn door middel van een plan.
SecretarisEdith VinkMaakt tijdig de agenda, uitnodigingen en notulen voor de bestuursvergaderingen en andere overleggen. Maakt het jaarverslag. Verzorgt de correspondentie van de vereniging en daarvan een ordelijke archivering. Beheert het algemeen secretariaat van de vereniging. Stelt bestuursleden op de hoogte van ingekomen post.
PenningmeesterHans KortewegRegelt en beheert alle geldzaken van de vereniging. Houdt administratie bij van inkomsten, uitgaven, contributie, afdrachten. Verzorgt de financiële correspondentie. Bespreekt de financiële stand van zaken in het bestuur. Maakt het financiële jaarverslag. Stelt begroting op voor het volgend jaar.
Bestuurslid ledenadministratieRenee VinkBijhouden van het ledenbestand, periodiek verstrekken van het ledenbestand. Verwerken van inschrijfformulieren nieuwe leden, adreswijzigingen, opzeggingen. Onderhoudt contact met het Oranje Kruis inzake de leden, examens, hercertificeringen. Coördineert in samenwerking met de instructeurs de lessen en benodigdheden en ruimtes.
Bestuurslid evenementenNienke WendtAanspreekpunt voor aanvragen over hulpverlening bij een evenement. Regelt de inzet en materialen.
WebsitebeheerderEmma de VriesCreatie van content en design van de website.