Handige links

Onze lessen zorgen ervoor dat je expert wordt in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Wij snappen dat je, gedurende jouw lesperiode, zoveel mogelijk wil leren. Het is mogelijk om je kennis, met betrekking tot EHBO, up-to-date te houden door verschillende websites in de gaten te houden. Relevante nieuwsartikelen, tips en zeer bruikbare informatie worden gedeeld op de volgende websites. Ook staan hieronder handige links naar hulpverlenende instanties. Klik op de naam van de website en je komt meteen op de goede pagina terecht!

Huisartsenpost Rijnland: De missie van de huisartsenposten Rijnland is het verlenen van excellente huisartsgeneeskundige spoedzorg aan patiënten en passanten van de bij haar aangesloten huisartsen.

RAV Hollands Midden: Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden. We beschermen levens en gezondheid en het waarborgen het respect voor de mens.

HartslagNu: HartslagNu is het landelijk oproepsysteem voor reanimatie. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch burger hulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Deze burger hulpverleners krijgen de opdracht om te reanimeren of de dichtstbijzijnde AED op te halen die is aangemeld bij het systeem. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.

Nederlandse Reanimatie Raad: Zorgdragen voor eenheid is reanimatie, doeltreffend onderwijs, wetenschappelijke kennis en verbinding tussen ketenpartners en disciplines. Dit doet de NRR. “Het behouden van leven als dat door reanimatie mogelijk is”. Dit is de missie van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Vereniging Lotus Nederland: De Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers leiden mensen in Nederland op om zo realistisch mogelijk een slachtoffer van een ongeval of ziektebeeld uit te beelden. Het Rode Kruis nam hiertoe ooit het initiatief om oefensituaties realistischer te doen schijnen. Later is de opleiding door het Oranje Kruis overgenomen.

Het Oranje Kruis: Het Oranje Kruis voorkomt en beperkt gezondheidsschade door en voor burgers door bij te dragen dat meer burgers bekwaam zijn goede eerste hulp te bieden. Het Oranje Kruis doet dit door de onafhankelijke toetsing. 

EHBO Nederland: EHBO Nederland behartigt de belangen van de eerste hulpverlener en de bij haar aangesloten verenigingen in de breedste zin van het woord en faciliteert deze zonder dwingende regels voor te schrijven.

De Hartstichting: Je hart ben jij en wij zijn er voor jouw hart. We zorgen samen voor het opsporen en behandelen van hart- en vaatziekten.

De Nederlandse Brandwonden Stichting: Wij gaan voor de beste brandwondenverzorging voor patiënten, de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en de meest effectieve preventie.

Gemeente Leiderdorp: De gemeente Leiderdorp werkt continu aan verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving.