Basiscursus EHBO 2017

Uw eerst hulp kan voor een ander de redding zijn!

Niemand wil toch toekijken, zich reddeloos voelen, niet weten wat te doen, bij een ongeval????

Uw eerste hulp kan voor een ander het verschil van leven of dood betekenen!

Ehbo-vereniging Leiderdorp organiseert, bij voldoende deelnemers,  weer een basiscursus Eerste Hulp Verlenen bij een Ongeval.  De cursus wordt gegeven op de dinsdagavonden en start in januari 2017 in de Scheppingskerk in Leiderdorp.  Gedurende 14 avonden leert U eerste hulp te verlenen bij een ongeval.  Denk aan verslikking, wonden, flauwte, bewusteloosheid, insektensteken, vergiftigingen, tand door je lip,  brandwonden,  kneuzingen, botbreuken, reanimeren van volwassenen en kinderen, bloedingen, overhitting, onderkoeling, AED gebruiken, etc.  De cursus wordt afgesloten met een officieel examen. Tijdens de cursus maken we gebruik van het lesboek van het Oranje Kruis.  De cursus wordt gegeven door een enthousiaste kaderinstructeur, dhr. Cees vd Zwart.

Wist u dat veel zorgverzekeraars tegenwoordig voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van deze EHBO-cursus ! Informeer voor de hoogte van deze vergoeding bij uw eigen zorgverzekeraar.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.ehboleiderdorp.nl. Of informeer bij onze (waarnemend) voorzitter : mevr. Divera Kapteijn: 071-5891171 of 06-27173041  Uiteraard nodigen wij u van harte uit, zich aan te melden voor deelname aan de basiscursus. Dit kan via onze website, of schriftelijk bij Renee Vink (ledenadministratie), Splinterlaan 187, 2352 SH in Leiderdorp.

Regionale EHBO-oefening 2017

Op 15 maart 2017 vindt de jaarlijkse Regio oefening plaats. Dit seizoen wordt de regio oefening gehouden bij Smalspoormuseum Stoomtrein Katwijk Leiden, Jan Pellenbargweg 1 Valkenburg (ZH). Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. De aanvang van de oefening is 20:00 uur, einde van de oefening rond 22:00 uur.

Ontvangst van alle deelnemers (EHBO-ers, maar ook belangstellenden of cursisten!) vanaf 19:30 uur.

Tijdens deze oefening zullen we het gehele terrein met alle gebouwen van het museum gebruiken en komen ongeval situaties aan de orde in een spoorweg en werkplaats omgeving. Het belooft een interessante avond te worden waar veel geoefend zal worden in een plezierige opbouwende sfeer. Er wordt gewerkt in willekeurig ingedeelde groepen met een vaste instructeur/ begeleider die na iedere situatie de casus met u doorspreekt. Denkt u er aan dat u warme kleding aandoet (let even op de weersomstandigheden van die dag) en doe ook kleding aan waarbij het niet heel erg is als die vies wordt. Stevige schoenen zijn ook noodzakelijk!

Leden van de EHBO vereniging Leiderdorp, die interesse hebben in deelname aan deze leuke en leerzame avond, kunnen zich opgeven via de contactpagina.

Oranje Kruis boekje 27ste druk

ok27In juli 2016 is het geheel vernieuwde Oranje kruis boekje, de 27ste druk, verschenen. Hét boekje dat gebruikt wordt bij de opleidingen voor het diploma Eerste Hulp.

De nieuwe druk is gebaseerd op de in 2016 vastgestelde Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp, die met instemming van het NIBHV zijn vastgesteld door het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis en het Medisch Comité van het Nederlandse Rode Kruis.

De EHBO vereniging Leiderdorp gebruikt het nieuwe boekje reeds voor de herhalingslessen in najaar 2016. Het boekje is tijdens de lessen verkrijgbaar. Kosten € 27,50.

Verschillen tussen druk 26 en 27

Nieuwe penningmeester

We hebben Jan van Bokhorst bereid gevonden penningmeester van de vereniging te worden. Hij wordt momenteel ingewerkt door de vertrekkende penningmeester: Bram de Jong.

In april 2017 zal aan de Algemene Ledenvergadering gevraagd worden hem formeel te benoemen tot penningmeester.

Herhalingslessen

De herhalingslessen beginnen in het seizoen 2016/2017 op de maandag op 5 september 2016 en op de donderdag op 8 september.

Dit jaar worden de lessen voor het eerst in de Scheppingskerk gehouden (Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD  Leiderdorp).
De instructeur is Cees vd Zwart.

EHBO op basisscholen

Op een aantal Leiderdorpse basisscholen namen in 2016 de leerlingen van groep 8 weer deel aan de cursus EHBO. De 25 leerlingen van de Kastanjelaanschool zijn allemaal geslaagd voor het examen. Voor de burgemeester van Leiderdorp reden genoeg om aanwezig te zijn bij de diploma-uitreiking.

kastanje2016