Oranje Kruis boekje 27ste druk

ok27In juli 2016 is het geheel vernieuwde Oranje kruis boekje, de 27ste druk, verschenen. Hét boekje dat gebruikt wordt bij de opleidingen voor het diploma Eerste Hulp.

De nieuwe druk is gebaseerd op de in 2016 vastgestelde Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp, die met instemming van het NIBHV zijn vastgesteld door het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis en het Medisch Comité van het Nederlandse Rode Kruis.

De EHBO vereniging Leiderdorp gebruikt het nieuwe boekje reeds voor de herhalingslessen in najaar 2016. Het boekje is tijdens de lessen verkrijgbaar. Kosten € 27,50.

Verschillen tussen druk 26 en 27

Nieuwe penningmeester

We hebben Jan van Bokhorst bereid gevonden penningmeester van de vereniging te worden. Hij wordt momenteel ingewerkt door de vertrekkende penningmeester: Bram de Jong.

In april 2017 zal aan de Algemene Ledenvergadering gevraagd worden hem formeel te benoemen tot penningmeester.

Herhalingslessen

De herhalingslessen beginnen in het seizoen 2016/2017 op de maandag op 5 september 2016 en op de donderdag op 8 september.

Dit jaar worden de lessen voor het eerst in de Scheppingskerk gehouden (Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD  Leiderdorp).
De instructeur is Cees vd Zwart.

EHBO op basisscholen

Op een aantal Leiderdorpse basisscholen namen in 2016 de leerlingen van groep 8 weer deel aan de cursus EHBO. De 25 leerlingen van de Kastanjelaanschool zijn allemaal geslaagd voor het examen. Voor de burgemeester van Leiderdorp reden genoeg om aanwezig te zijn bij de diploma-uitreiking.

kastanje2016