20170125_201317[1]

Afscheid Bram de Jong ( penningmeester )

Het bestuur van de EHBO vereniging Leiderdorp heeft op woensdag 25 januari j.l. , tijdens een informeel etentje, afscheid genomen van Bram de Jong. Bram was tot voorkort penningmeester van de vereniging.

Bram, via deze weg nogmaals bedankt voor je inzet !

Regionale EHBO – oefening 2017

Regionale EHBO oefening 2017

Op 15 maart 2017 vindt de jaarlijkse Regio oefening plaats. Dit seizoen wordt de regio oefening gehouden bij Smalspoormuseum Stoomtrein Katwijk Leiden, Jan Pellenbargweg 1 Valkenburg (ZH). Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. De aanvang van de oefening is 20:00 uur, einde van de oefening rond 22:00 uur.

Ontvangst van alle deelnemers (EHBO-ers, maar ook belangstellenden of cursisten!) vanaf 19:30 uur.

Tijdens deze oefening zullen we het gehele terrein met alle gebouwen van het museum gebruiken en komen ongeval situaties aan de orde in een spoorweg en werkplaats omgeving. Het belooft een interessante avond te worden waar veel geoefend zal worden in een plezierige opbouwende sfeer. Er wordt gewerkt in willekeurig ingedeelde groepen met een vaste instructeur/ begeleider die na iedere situatie de casus met u doorspreekt. Denkt u er aan dat u warme kleding aandoet (let even op de weersomstandigheden van die dag) en doe ook kleding aan waarbij het niet heel erg is als die vies wordt. Stevige schoenen zijn ook noodzakelijk!

Leden én cursisten van de EHBO vereniging Leiderdorp, die interesse hebben in deelname aan deze leuke en leerzame avond, kunnen zich opgeven via de contactpagina.

Oranje Kruis boekje 27ste druk

ok27In juli 2016 is het geheel vernieuwde Oranje kruis boekje, de 27ste druk, verschenen. Hét boekje dat gebruikt wordt bij de opleidingen voor het diploma Eerste Hulp.

De nieuwe druk is gebaseerd op de in 2016 vastgestelde Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp, die met instemming van het NIBHV zijn vastgesteld door het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis en het Medisch Comité van het Nederlandse Rode Kruis.

De EHBO vereniging Leiderdorp gebruikt het nieuwe boekje reeds voor de herhalingslessen in najaar 2016. Het boekje is tijdens de lessen verkrijgbaar. Kosten € 27,50.

Verschillen tussen druk 26 en 27

Nieuwe penningmeester

We hebben Jan van Bokhorst bereid gevonden penningmeester van de vereniging te worden. Hij wordt momenteel ingewerkt door de vertrekkende penningmeester: Bram de Jong.

In april 2017 zal aan de Algemene Ledenvergadering gevraagd worden hem formeel te benoemen tot penningmeester.

EHBO op basisscholen

Op een aantal Leiderdorpse basisscholen namen in 2016 de leerlingen van groep 8 weer deel aan de cursus EHBO. De 25 leerlingen van de Kastanjelaanschool zijn allemaal geslaagd voor het examen. Voor de burgemeester van Leiderdorp reden genoeg om aanwezig te zijn bij de diploma-uitreiking.

kastanje2016